Luisterdienst - NGK Sleeuwijk

Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Ga naar de inhoud

Luisterdienst

De datum is de link naar de opname van desbetreffende kerkdienst.
                                                                                                                                                                
   Eerdere kerkdiensten
Datum
Predikant/tekst/thema
Ds. W. van der Veer / Handelingen 18: 30,31 - Kolossenzen 1: 15 - 20 / Jezus beeld van God.
Br. R. Koelewijn / Matteus 12: 38 - 45 / Zie je Gods liefde?
Ds. J.W. van 't Hoff - Matteüs 4: 1 - 11 / Veertig dagen vasten
Ds. K.D. Huizinga - Genesis 18: 1 - 15 / Gastvrijheid
Dr. P. Veldhuizen - Jesaja 11: 1 - 5; Lucas 2: 40 -52 / De twaalfjarige Jezus in de tempel
Ds. W. van der Veer - Psalm 62 / Het wonder van de rust in God.
Ds. J. Ezinga - Lucas 8: 4 - 15,  HC 32
Ds. A.D. van der Dussen - Jeremia 2: 4 - 13, Spreuken 14: 27
Ds. B. Eikelboom - Matteüs 4: 1 - 11 / Op de proef gesteld!
Ds. T.A. Viezee - Johannes 14: 1 - 7 / Wat is waarheid?
Ichthuskapel - Transvaal 65 - Sleeuwijk
Terug naar de inhoud