Luisterdienst - NGK Sleeuwijk

Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Ga naar de inhoud

Luisterdienst

De datum is de link naar de opname van debetreffende kerkdienst.
                                                                                                                                                                
   Eerdere kerkdiensten
DatumPredikant/tekst/thema
Ds. B. Eikelboom - Matteüs 4: 1 - 11 / Op de proef gesteld!
Ds. T.A. Viezee - Johannes 14: 1 - 7 / Wat is waarheid?
Ds. G. van Dijk - Lucas 2: 40 / Groei
Br. D.J. Kleingeld - Psalm 62 / God is mijn schuilplaats
Ds.T.A. Viezee - Lucas 2: 1 - 7 / Kerstfeest is verwachten
Ds. M. Janssens - Matteüs 25: 1- 13 / Wees waakzaam
Ds. H.J. Bruins - Maleachi 3: 1-3, 23, 24
Ds. P. Veldhuizen - Jesaja 64: 1 / Kom over en help!
Ds. P. Busstra - Lucas 1: 38 / Beschikbaar zijn !
Ds. J.F. Ezinga - Matteüs 24: 36 - 44 - 1 Petrus 1: 3 - 13
Dr. P. Veldhuizen - Openbaring 1: 4 en 5
Dr. P. Veldhuizen - Jesaja 53: 2b en Psalm 45: 3
Dr. P. Veldhuizen - Johannes 21: 1 - 14
Dr. P. Veldhuizen - Romeinen 8: 9
Dr. P. Veldhuizen - Openbaring 22: 12 - 17 en Jesaja 55
Dr. P. Veldhuizen - Jesaja 64: 1
Ichthuskapel - Transvaal 65 - Sleeuwijk
Terug naar de inhoud