Visie - NGK Kerk Corona

Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Update: 6 - 6 - 2021
Ga naar de inhoud

Visie


Visie.

Uit de Bijbel, Gods Woord, leren wij God kennen.
Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij is een liefdevolle Vader.
Door zijn Zoon Jezus Christus maakt Hij goed, wat de mens verkeerd gedaan heeft.
Door het verzoeningswerk van Jezus ligt er een nieuwe toekomst open.
Het Evangelie, de blijde boodschap, geeft ons bemoediging in moeilijke tijden.
In vreugdevolle tijden ervaren wij een verwijzing naar de nieuwe tijd die komen zal.
Door de werking van zijn Geest willen wij anderen vertellen van de hoop die er is door de aanvaarding van Jezus als Redder van de wereld.
Voor ons is het duidelijk, dat er buiten God geen zin te vinden is voor dit leven.


Ichthuskapel - Transvaal 65 - Sleeuwijk
Terug naar de inhoud