Luisterdienst - NGK Sleeuwijk

Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Site bijgewerkt: 19-08-2018
Ga naar de inhoud

Luisterdienst

De datum is de link naar de opname van desbetreffende kerkdienst.
                                                                                                                                                                
   Eerdere kerkdiensten
Datum
Predikant/tekst/thema
Br. D.J. Kleingeld / Handelingen 1: 1 - 11 / Hemelvaart (liturgie)
Zr. P. den Hartog-de Jong / Lucas 11: 1 - 4 / (liturgie)
Ds. A.H. Reitsema / Colossenzen 3: 1 - 4
Dr. P. Veldhuizen / Openbaringen 22: 1 - 8 / Ezechiël 47: 1 - 12 (liturgie)
Br. H.J. Bruins / Romeinen 8: 18 - 30 (liturgie)
Ds. W.H. Louwerse / Psalm 145 / Ik prijs mijn God en Koning! (liturgie)
Ds. T.A. Viezee / 1 Corintiërs 1: 18 - 31 / God geeft leven! (liturgie)
Zr. P. den Hartog-de Jong / Psalm 15 / Hoe ben ik een graag geziene gast onder Gods dak? (liturgie)
Br. D.J. Kleingeld / Matteüs 28: 16 - 20 / Mij is alle macht gegeven. (liturgie)
Ds. A.H. Reitsema / Psalm 73 / Heeft God ons voorsp[oed beloofd?. (liturgie)
Ichthuskapel - Transvaal 65 - Sleeuwijk
Terug naar de inhoud